Phong trào thi đua

Hiệu quả từ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

TĐKT – Sau 1 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 đã đạt được nhiều kết quả cao, mang lại lợi ích thiết thực cho người nghèo. Dự kiến, cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo cả nước sẽ giảm còn 6,8%. Các hộ nghèo ở xã Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nhận giống, gạo hỗ trợ. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 cho thấy: cả nước có 1.986.697 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,23%; số hộ cận nghèo là hơn 1,3 triệu hộ, chiếm tỷ lệ 5,41%. So với kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước đã giảm từ 9,88% xuống còn 8,23%. Dự kiến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn 6,8% (giảm 1,4 - 1,5% so với cuối năm 2016). Trong đó, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 40% (giảm khoảng 5% so với cuối năm 2016), ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3-4% so với cuối năm 2016, đạt mục tiêu đề ra theo Quyết định 1722/QĐ-TTg. Theo Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Việt Nam được đánh giá là một trong sáu quốc gia đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ. Đồng thời, trong những năm qua, Việt Nam cũng đã đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Ngô Trường Thi cho biết: sự chung sức của toàn xã hội, lấy người nghèo, hộ nghèo làm trung tâm để hỗ trợ đã giúp bức tranh giảm nghèo có chiều sâu và bền vững. Những chương trình hạt gạo tình thương, bữa cơm chia sớt, áo ấm mùa đông, việc làm vùng cao, những dự án, tiểu dự án tạo công cụ sản xuất cho người nghèo… ngày một cụ thể và thiết thực. Tỷ lệ tái nghèo được cải thiện, giảm thiểu. Nhiều người nghèo đã thoát nghèo, thậm chí có của ăn của để nhờ sự hỗ trợ của xã hội và các chính sách thực tiễn phù hợp của Chính phủ. Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người nghèo trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 sẽ chuyển mạnh từ cấp phát, cho không sang hỗ trợ có điều kiện. Người nghèo thay vì nhận hỗ trợ, sẽ phải là một “chủ thể của giảm nghèo”. Thoát nghèo bền vững, khi được hỗ trợ công cụ sản xuất, phải xuất phát từ ý chí và nghị lực “quyết tâm thoát nghèo”. Nhà nước không thể làm thay dân, dù ở hoàn cảnh nào. Đơn cử, xuất phát từ một tỉnh còn nhiều hộ đói nghèo thời điểm tách tỉnh năm 1997, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 thì 2 năm liền (2015 - 2016) tỉnh Bình Dương không có hộ nghèo. Giai đoạn 2011- 2015, Bình Dương có trên 11.000 hộ thoát nghèo. Từ năm 2010 đến nay, Bình Dương đã hai lần nâng chuẩn nghèo của tỉnh cao gấp 1,5 - 2 lần so với chuẩn nghèo của Trung ương. Đó cũng là bước đột phá mới giúp cho người nghèo, cận nghèo trong tỉnh có điều kiện tiếp tục vươn lên, tiến tới làm giàu cho bản thân, gia đình và đất nước. Đạt được kết quả đó bởi tỉnh Bình Dương luôn gắn công tác giảm nghèo với phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, giải quyết các vấn đề xã hội. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác giảm nghèo, giúp đỡ các đối tượng yếu thế. Theo đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả tích cực. Ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương, một số địa phương đã chủ động xây dựng các nghị quyết, chính sách và kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn từ nguồn vốn ngân sách địa phương, góp phần đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững một cách hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách, đề xuất chính sách cần tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo hướng tập trung, gọn đầu mối, giảm bớt số lượng văn bản, tránh trùng chéo và dàn trải nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của nhà nước cho các chính sách, chương trình giảm nghèo. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo... La Giang

Đảm bảo tiến độ, chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

TĐKT - Chiều 19/10, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo về công tác tư pháp quý III/2017. Ông Đỗ Đức Hiển, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Tư pháp chủ trì buổi họp. Trong Quý III/2017, Bộ Tư pháp đã tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Ông Đỗ Đức Hiển, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Tư pháp phát biểu tại họp báo  Nổi bật, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 đề án, văn bản. Thực hiện thẩm định 59 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 10 đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ và 15 điều ước quốc tế; đã kiểm tra 855 văn bản của các bộ, ngành, địa phương; bước đầu phát hiện 54 văn bản sai về nội dung (7 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 47 văn bản của địa phương). Hiện nay, có 23 văn bản đã được xử lý, các văn bản còn lại đang trong quá trình xử lý theo quy định. Tính từ ngày 1/10/2016 - 30/9/2017, công tác thi hành án dân sự đã thi hành xong 549.415 việc, đạt tỷ lệ 79,25%, tăng 18.987 việc (tăng 0,72%) so với năm 2016; về tiền, thi hành xong 35.242 tỷ 612 triệu 983 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 38,31%, tăng 6.144 tỷ 747 triệu 665 nghìn đồng (tăng 21,12%) so với năm 2016. Như vậy, so với chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao, năm 2017, Hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành vượt chỉ tiêu cả về việc (vượt 9,24%) và về tiền (vượt 8,30%). Riêng đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, đã thi hành xong trên 4.400 việc, tương ứng với số tiền trên 27.701 tỷ 223 triệu 513 nghìn đồng (tăng 1.092 việc và tăng 8.046 tỷ 633 triệu 225 nghìn đồng so với năm 2016). Các công tác khác thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp (công tác bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của người dân…) tiếp tục được triển khai đồng bộ và thu được những kết quả quan trọng. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2017, Bộ và ngành Tư pháp sẽ tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, nhất là các báo cáo Bộ Tư pháp được phân công giúp Chính phủ trình Quốc hội: Báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp; Báo cáo về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh theo Nghị quyết số 67/2013/QH13 năm 2013 của Quốc hội; Báo cáo về công tác thi hành án; Báo cáo về hoạt động tương trợ tư pháp. Bộ sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thi hành các luật mới được thông qua. Tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh và tình hình xử lý các văn bản đã được kết luận sai về nội dung; thực hiện tốt nhiệm vụ trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, triển khai tốt công tác thi hành án dân sự năm 2018; tập trung giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ phức tạp, kéo dài. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp giải quyết tốt các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực tư pháp, nhất là bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp. Tập trung thanh tra, kiểm tra trong một số lĩnh vực như công chứng, đấu giá. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 bảo đảm thiết thực, hiệu quả… Phương Thanh

Xây dựng hình tượng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

TĐKT - Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012 - 2017, chiều 19/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Diễn đàn Thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh. Trong nhiệm kỳ qua, bám sát các mục tiêu phát triển trọng tâm và chủ trương của thành phố, Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, ý nghĩa trong tham gia xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tiêu biểu là triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 5 nhóm nội dung, giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn mình, Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội trẻ. Phong trào được triển khai gắn với việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tình nguyện thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đặt ra tại các địa phương, đơn vị. Đám cưới tập thể theo nếp sống mới văn minh, tiết kiệm của thanh niên Thủ đô Tổng kết nhiệm kỳ, đã có 2.039 hoạt động, mô hình, đội hình cấp thành phố và cấp cơ sở trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên. Có 223.206 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Cùng với đó, Thành Đoàn Hà Nội duy trì tốt các đội hình: tuyên truyền về lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội; thanh niên tình nguyện hỗ trợ du lịch Thăng Long - Hà Nội; camera 360 trẻ; vận động đoàn viên, thanh niên Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tiếp tục duy trì các điểm trông, giữ xe đúng giá hoặc miễn phí tại các khu di tích lịch sử, đền chùa… Đi đầu trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của thành phố ban hành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội đã triển khai nhiều nội dung, các hình thức tuyên truyền đến các cơ sở đoàn trên toàn thành phố, xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức Thủ đô năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy và cầu thị. Tuy nhiên, trên thực tế, đâu đó trong thanh niên vẫn còn hành vi xả rác bừa bãi, nói tục, ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng; treo, dán quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định; chưa nghiêm túc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Một số phong trào được triển khai chưa đồng bộ, chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung chính: thanh niên Thủ đô thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội; thanh niên Thủ đô trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thanh niên Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới theo Chỉ thị 11 của Thành ủy trên địa bàn TP Hà Nội; thanh niên Thủ đô tham gia tuyên truyền văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Các đại biểu cũng chia sẻ về những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm tốt; sự tiến bộ của thanh niên Thủ đô trong tổ chức thực hiện nếp sống văn minh; những hạn chế cần khắc phục; giải pháp trong việc xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh trong nhiệm kỳ tới. Minh Phương

Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng

TĐKT - Ngày 19/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đại hội có chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”. Tới dự, có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn… Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Đại hội Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 61 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nhân dịp này, Thành Đoàn Hà Nội đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu; 12 công trình, mô hình tiêu biểu nhiệm kỳ 2012 – 2017. Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá: trong giai đoạn 2012 – 2017, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt, trong đó có sự đóng góp quan trọng của tuổi trẻ Thủ đô. Đồng thời, đồng chí đề nghị tổ chức Đoàn từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo sức hấp dẫn hơn nữa để thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trên cả 3 lĩnh vực: chính trị - tư tưởng, tổ chức và hành động cách mạng; trọng tâm là nâng cao chất lượng các cơ sở Đoàn; chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đặc biệt, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đồng hành, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, rèn luyện thanh niên thành lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Thủ đô. Tuyên dương các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu Tại Đại hội, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết: giai đoạn 2012 – 2017 đánh dấu những thay đổi lớn lao trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô với việc triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: xung kích phát triển kinh tế xã hội; đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp và Tôi yêu Hà Nội; tuổi trẻ Thủ đô tập trung thực hiện hai khâu đột phá: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đoàn và xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô. Chất lượng công tác Đoàn ngày càng nâng cao và đi vào chiều sâu, chú trọng vào những vấn đề mới và nhu cầu thiết thực của thanh niên: khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng và hội nhập quốc tế. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thanh niên TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Những năm qua, tổ chức Đoàn đã đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, góp phần giải quyết nhu cầu học nghề, tìm việc làm. Tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức giới thiệu, tìm kiếm việc làm và cơ hội việc, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho gần 820.000 thanh niên, giải quyết việc làm cho hơn 90.000 thanh niên. Công tác vay vốn, giải quyết việc làm cũng được Đoàn Thanh niên thành phố tiếp tục đẩy mạnh. Tổ chức Đoàn có nhiều hoạt động, sân chơi trí tuệ, gắn khoa học với thúc đẩy kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ, 8.167 đề tài, giải pháp, sáng kiến có tính thực tiễn cao đã được tổ chức Đoàn “ươm mầm”, ứng dụng vào thực tiễn đời sống, phát huy tác dụng; 480 mô hình chuyển giao công nghệ; thành lập và duy trì 147 câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ chuyên ngành, học thuật… Quy mô tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố cũng được mở rộng so với đầu nhiệm kỳ, trong đó việc thành lập mới một số tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước khẳng định sự nỗ lực vượt khó và cố gắng rất lớn của toàn hệ thống. Nguyệt Hà

450 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV

TĐKT - Sáng 18/10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã khai mạc phiên thứ nhất, với sự tham gia 450 đại biểu ưu tú. Chủ đề của Đại hội là “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu khai mạc Phiên thứ nhất Đại hội Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV diễn ra từ ngày 18/10 - 20/10. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2012 - 2017; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội khóa XIV, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn; bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội dự kiến 2 khâu đột phá nhiệm kỳ 2017 – 2022: “Nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh”; cùng 10 chỉ tiêu cơ bản và 10 chương trình, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn Đoàn. Phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị đặc biệt của tuổi trẻ, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô. Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trải qua 14 kỳ Đại hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội luôn tự hào là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào hành động cách mạng lớn có sức lan tỏa, khích lệ thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ giành, giữ nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc; xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô Hà Nội trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Các phong trào hành động cách mạng “Xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội Thủ đô”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và phong trào “Tôi yêu Hà Nội” được Đoàn Thanh niên thành phố phát động đã đi vào cuộc sống; phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của thanh niên, giúp Đoàn thêm gần gũi, thật sự là người bạn thân thiết của thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp. Tại phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và nghe báo cáo thẩm tra tư cách, biểu quyết thông qua tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Chiều cùng ngày, Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu ban chấp hành và tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI. Phương Thanh

BHXH tỉnh Bắc Kạn thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao

TĐKT - Cùng với sự ra đời của các cơ quan, sở, ban, ngành trong tỉnh, ngày 16/9/1997, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ký ban hành Quyết định số 1602/QĐ-BHXH thành lập BHXH tỉnh Bắc Kạn và đơn vị chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/11/1997. Qua 20 năm, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã khắc phục nhiều khó khăn, từng bước trưởng thành, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự phát triển chung của ngành BHXH, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn, xứng đáng là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH” cho 5 đồng chí Đến nay, bộ máy tổ chức của đơn vị cơ bản đã được kiện toàn bao gồm 11 phòng nghiệp vụ và 8 BHXH huyện, thành phố với tổng số cán bộ, viên chức của BHXH tỉnh là 209 người, tăng gần 7 lần so với ngày thành đầu thành lâp, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ của đội ngũ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. 20 năm qua BHXH tỉnh luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc, số thu của năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 1997, số thu BHXH, BHYT bắt buộc là 1,8 tỷ đồng. Sau 10 năm (năm 2007), số thu đạt gần 87 tỷ đồng (tăng gần 50 lần so với năm 1997). Đến nay, tổng số thu là 3.818 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần số thu năm 2007; toàn tỉnh có 314.455 người tham gia BHXH, BHYT, gấp hơn 330 lần so với năm 1997; 100% đối tượng tham gia BHYT đều được cấp thẻ và đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT theo quy định. Các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động được giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời. Từ năm 1997 đến nay, BHXH tỉnh đã giải quyết cho trên 255 nghìn lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện chi trả đầy đủ lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng… Đến nay chi BHXH, BHTN lên tới 35 tỷ đồng mỗi tháng, tổng số chi gần 470 tỷ đồng, gấp 20 lần so với năm 1997. Cùng với việc thực hiện tốt công tác chi trả BHXH, BHTN, BHXH tỉnh đã chủ động và tích cực phối hợp với Sở Y tế để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chi trả BHYT cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng. Năm 2004 là năm đầu tiên BHXH tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Năm 2007 số chi Quỹ khám, chữa bệnh là 25,8 tỷ đồng (cao gấp 7 lần so với năm 2004). 6 tháng đầu năm 2017, số chi lên đến 157 tỷ đồng với hơn 290 nghìn lượt người khám, chữa bệnh BHYT. Với tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là 96%, Quỹ BHYT đã góp phần đáng kể trong việc giảm gánh nặng tài chính, đảm bảo cho người có thu nhập thấp, người có công với cách mạng, người nghèo, người mắc các bệnh hiểm nghèo có đủ tiền chữa bệnh với chi phí lớn, có điều kiện chữa bệnh, vượt qua bệnh tật, ốm đau, nhất là khi giá viện phí tăng cao như hiện nay… Ghi nhận những thành tích đạt được, BHXH tỉnh Bắc Kạn rất vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2007, 2013). Đặc biệt, phần thưởng cao quý nhất được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010) và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016; được UBND tỉnh, BHXH Việt Nam tặng nhiều bằng khen, giấy khen và cờ thi đua… Giám đốc BHXH Bắc Kạn Lò Thị Hoán cho biết, trong thời gian qua, BHXH tỉnh Bắc Kạn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, đã tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh, chính trị ở địa phương cũng như vào sự phát triển chung của ngành BHXH Việt Nam. Song song với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác cải cách hành chính được tăng cường, hiệu quả, gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo thuận lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và nâng cao chất lượng hoạt động của BHXH tỉnh cũng như đội ngũ cán bộ, viên chức của ngành. Phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ phát huy tích cực hơn nữa những kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng hình thức đối thoại với người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Tập trung thực hiện công tác phát triển mở rộng đối tượng tham gia, thực hiện BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.... Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã sẽ chủ động tham gia tích cực hơn nữa trong thực hiện hiểu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN, phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh bảo đảm an sinh xã hội vững chắc cho nhân dân trên địa bàn. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho biết, qua 20 năm phát triển, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã góp phần xây dựng thành tích chung của toàn ngành BHXH. Những kết quả đạt được của BHXH tỉnh Bắc Kạn là rất đáng ghi nhận, qua đó bảo đảm hiệu quả an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn. Phát huy những kết quả đã đạt được, BHXH tỉnh Bắc Kạn phải chú trọng hơn nữa công tác phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, bảo đảm quyền lợi BHYT cho người dân trên địa bàn... Hy vọng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để chính sách BHXH, BHYT được thực hiện hiệu quả, bảo đảm vững chắc an sinh, xã hội cho nhân dân trong tỉnh. Đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội cho người dân, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 7 cá nhân ngoài ngành được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH”. Hồng Thiết

Phát động cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

TĐKT – Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" (17/10/2017 - 18/11/2017), tối 15/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức cầu truyền hình "Chung tay vì người nghèo" 2017. Chương trình là sự tiếp nối đầy nhân văn của chương trình “Nối vòng tay lớn”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11). Đồng thời, tôn vinh những tấm lòng nhân ái đã chăm lo, giúp đỡ ủng hộ người nghèo. Cầu truyền hình "Chung tay vì người nghèo" 2017 tại Hà Nội Trong quá trình phát triển, khoảng cách giàu nghèo và người nghèo là vấn đề xã hội mà nhiều quốc gia quan tâm giải quyết. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay trên cả nước có hơn 1,9 triệu hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 8.23% so với tổng số hộ dân cư toàn quốc) và hơn 1,3 triệu hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 5.41%) cần được giúp đỡ nhằm ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Để giải quyết vấn đề nêu trên, Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã ban hành chiều chính sách, pháp luật, ưu tiên đầu tư nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững. Thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều không đơn thuần chỉ là giúp người dân đủ cơm ăn, áo mặc, mà còn là việc phải đảm bảo để mọi người có thể tiếp cận được đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu về: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Suốt 17 năm qua, hưởng ứng phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc ủng hộ người nghèo vươn lên thoát nghèo đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận được hơn 13 nghìn tỷ đồng. Chương trình an sinh xã hội ở các địa phương tiếp nhận được 36 nghìn tỷ đồng, góp phần xây dựng và sửa chữa hơn 1,4 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hàng triệu hộ nghèo được hỗ trợ về vốn và tư liệu sản xuất; hàng chục nghìn công trình dân sinh được sửa chữa. Kết quả đó góp phần thiết thực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. Tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi cả nước hưởng ứng chung tay vì người nghèo, đồng thời khẳng định: để thực hiện giảm nghèo bền vững, ngoài sự nỗ lực vươn lên của bản thân người nghèo, rất cần có sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng chân thành cảm ơn và mong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ, trợ giúp thiết thực cho người nghèo, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của Việt Nam. Tại chương trình, đã có 82 tổ chức ủng hộ và cam kết ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 264 tỷ đồng. Hưởng ứng “Ngày Quốc tế chống đói nghèo” và cũng là “Ngày Vì người nghèo ở Việt Nam”, 17/10, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400): “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bắt đầu từ 00h00 ngày 15/10/2017 đến hết 24h00 ngày 31/12/2017, Cổng 1400 mở hệ thống để đón nhận đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tin nhắn ủng hộ, đóng góp vì người nghèo theo cú pháp: VNN gửi 1408. Với mỗi tin nhắn, người ủng hộ sẽ đóng góp 20.000 đồng vì người nghèo. Hưng Vũ

Nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

TĐKT - Sắp tới, sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và 87 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Đó là thông tin được bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí ngày 10/10. Nổi bật là sự kiện Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017. Với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”, Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 là dịp để tôn vinh và biểu dương những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ, đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, sự tham gia đóng góp to lớn của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Ngày hội sẽ diễn ra 3 hoạt động chính: Triển lãm những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo; diễn đàn/hội thảo và trao tặng bằng khen cho các sản phẩm sáng tạo tiêu biểu và công bố cam kết tài trợ cho các ý tưởng sáng tạo xuất sắc nhất để hiện thực hoá. Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016 Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017 được coi là điểm nhấn của chương trình năm nay.  Lễ trao giải sẽ được tổ chức ngày 17/10, vinh danh 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. Cũng trong dịp này, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ trao tặng Bằng khen 15 nữ sinh đạt thành tích thủ khoa các tổ hợp xét tuyển vào các trường đại học năm 2017 và 1 nữ sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế năm 2017. Bên cạnh hai sự kiện trên, Hội thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII sẽ diễn ra vòng chung kết miền Bắc tại Quảng Ninh, miền Trung tại Bình Định và miền Nam tại Bà Rịa – Vũng Tàu trong các ngày từ 24/10 đến 7/11. Hội thi là dịp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đồng thời góp phần đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền và chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở, giúp các cấp Hội nhận thức đầy đủ hơn về công tác tuyên truyền và vai trò, vị trí của đội ngũ tuyên truyền viên. Được biết trước đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Tài chính vi mô TYM. Đây là tổ chức tài chính vi mô hàng đầu tại Việt Nam, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép năm 2010 có phương pháp tiếp cận đặc thù trong đó sản phẩm vốn vay không đòi hỏi thế chấp, mức vay tăng dần để làm quen, tiết kiệm theo từng món nhỏ, hoàn trả dần, thủ tục đơn giản, cung cấp dịch vụ ngay tại địa bàn sinh sống, TYM đã giúp cho hàng nghìn phụ nữ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình. Hưng Vũ

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI thành công tốt đẹp

TĐKT – Từ ngày 10 - 11/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham dự của 350 đại biểu thanh niên ưu tú. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị CAND và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XX. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cấp thuộc Bộ Công an đã tiếp tục hoạt động có hiệu quả và có bước phát triển mới, luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ và có đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn, xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Các phong trào hành động cách mạng mà trọng tâm, xuyên suốt là phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, tạo môi trường, động lực cho đoàn viên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua các phong trào thi đua, tuổi trẻ Bộ Công an đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt. Tuyệt đại bộ phận đoàn viên thanh niên đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, nêu cao phẩm chất trung thành - tận tụy, mưu trí - dũng cảm, đoàn kết - sáng tạo, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể điển hình, nhiều gương đoàn viên thanh niên lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, các Bộ ngành, địa phương khen thưởng . Điển hình: Đoàn Thanh niên Tổng cục V; Đoàn Thanh niên Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Thiếu tá Ngô Ngọc Trân (Đoàn thanh niên Cục An ninh mạng) được trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam xuất sắc tiêu biểu năm 2015; Đại úy Nguyễn Thế Công (Cục A64, Tổng cục An ninh) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Đại úy Nguyễn Thu Vân (X41, Tổng cục Chính trị CAND) 2 lần được trao Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu... Đoàn Thanh niên Bộ Công an liên tục được Trung ương Đoàn tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” từ năm 2012 đến năm 2016; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2016). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 19 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an gồm 6 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm 12 đồng chí; biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu cơ bản công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2017 – 2022; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội… Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương những thành tích xuất sắc của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân trong những năm qua. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tin tưởng, thời gian tới, với đội ngũ ban chấp hành mới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên CAND trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hoá, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần tận tuỵ với công việc và kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm. Đồng thời, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên CAND vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Củng cố, xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong CAND; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong các mặt công tác… Tối 11/10, tại Học viện An ninh nhân dân, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Lễ hội chào mừng thành công Đại hội với chủ đề “Khát vọng tuổi xanh”. Mai Thảo

Công đoàn Than – Khoáng sản biểu dương 43 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Luật bình đẳng giới

TĐKT – Sáng 11/10, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới và Nghị quyết 11 – NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Hội nghị, Công đoàn Than – Khoáng sản đã biểu dương 43 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Luật bình đẳng giới; 8 cá nhân thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Qua 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới và Nghị quyết 11, trong Tập đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được nâng cao. Sự quan tâm chia sẻ và cách ứng xử của phụ nữ trong mỗi gia đình và từng cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến rõ rệt. Những tập thể tiêu biểu trong thực hiện Luật bình đẳng giới được Công đoàn Than – Khoáng sản tặng Bằng khen Việc triển khai tuyên truyền về công tác bình đẳng giới đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ CNVCLĐ trong toàn tập đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nhận thức trong thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ, góp phần hoàn thiện hiệu quả các chỉ tiêu chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới của Chính phủ giai đoạn 2011- 2020. Việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự  đồng thuận và ủng hộ của cả hệ thống chính trị và cán bộ CNVCLĐ. Tỷ lệ nữ giới tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tăng lên, qua đó việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được đánh giá hiệu quả. 8 cá nhân được tặng kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ Các cấp ủy Đảng trong Tập đoàn đã xác định việc đổi mới và tăng cường công tác vận động nữ CNVCLĐ nhằm mục tiêu thực hiện đường lối giải phóng phụ nữ của Đảng, tạo khả năng và điều kiện để nữ CNVCLĐ ngành Than - Khoáng sản không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp, vị trí, xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, đóng góp năng lực trí tuệ của mỗi người trong sự phát triển của xã hội và sự ấm no, hạnh phúc của gia đình. Nội dung công tác vận động nữ CNVCLĐ và công tác cán bộ nữ đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nữ CNVCLĐ, đồng thời thông qua công tác vận động nữ CNVCLĐ đã nâng cao được vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Hệ thống tổ chức công đoàn các cấp trong Công đoàn Than – Khoáng sản đã chủ động đề xuất, tổ chức thực hiện việc vận động nữ công nhân, lao động và công tác cán bộ nữ, quán triệt trong các nội dung hoạt động của công đoàn và các ban chuyên đề. Trong đó Ban Nữ công là đầu mối tham mưu đề xuất giúp Ban thường vụ, Ban chấp hành xây dựng chương trình và chỉ đạo thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ, công tác cán bộ nữ. Từ kết quả thực hiện Nghị quyết 11, tạo niềm tin và động lực cho phong trào nữ CNVCLĐ toàn Tập đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Mai Thảo

Trang