Thi đua đảm bảo an sinh xã hội trên quê hương quan họ
04/10/2017 - 08:53

TĐKT- Sau chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh luôn  phát huy sức mạnh nội lực từ sự đồng lòng, nhất trí của tập thể cán bộ, viên chức; chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/data/news/2017/09/x12a838d13cd8823d1e890a4e8514c011.jpg.pagespeed.ic.Kq3Mt1knYS.jpg

Phó Giám đốc Phạm Đức Cường

Hai mươi năm qua, có thể thấy những dấu mốc trong công tác BHXH, BHYT của Bắc Ninh gắn liền với những chủ trương lớn của Đảng, được thể hiện bằng các Chỉ thị, Nghị quyết, có thể kể đến như Chỉ thị 15-CT/TW ngày 26/05/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH, Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/09/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới và đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, đã tạo ra bước chuyển mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực thi chính sách BHXH, BHYT trên quê hương quan họ…

Ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Những văn bản chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động tại tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH cho người lao động. Việc thống nhất từ chủ trương đến hoạch định chính sách và chiến lược phát triển đã thực sự tạo ra sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội, các ngành,… trong công tác chỉ đạo thực thi chính sách BHXH trên địa bàn. Bắc Ninh là một trong những địa phương tiên phong trong cả nước đưa nội dung thực hiện chính sách BHXH cho người lao động vào bộ tiêu chuẩn xét công nhận Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh và khen thưởng định kỳ, đột xuất với các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, trong hành trình 20 năm xây dựng và phát triển của BHXH tỉnh Bắc Ninh chính là sự lớn mạnh, trưởng thành không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đội ngũ cán bộ không chỉ đáp ứng tốt những yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn nghiệp vụ, mà còn có tinh thần thái độ, ý thực trách nhiệm trong công việc, phục vụ đối tượng ngày càng được nâng lên. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Bắc Ninh luôn đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vị thế và thể hiện rõ vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đặc biệt, trong những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hình ảnh cán bộ, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh Bắc Ninh gương mẫu, tận tụy, hết lòng phục vụ người tham gia và hưởng chính sách BHXH, BHYT, đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Bắc Ninh trong việc thu hút đầu tư vào tỉnh nhà, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó Giám đốc Phụ trách BHXH tỉnh Bắc Ninh Phạm Đức Cường cho biết, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bắc Ninh đã kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao thể hiện trên những con số chỉ tiêu kế hoạch hằng năm với số thu – chi, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng trưởng qua từng năm. Vào năm 1998, toàn tỉnh mới chỉ có 441 đơn vị, với 26.557 người tham gia BHXH, số thu 20,1 tỷ đồng, thì đến hết năm 2016, đã có 5.057 đơn vị với 1.040.211 người dân trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT, tổng số thu là 5.286,2 tỷ đồng, đạt 104,75% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 11,46 lần về số đơn vị, tăng hơn 39 lần về số người và 263 lần về số thu so với năm 1998. Tỷ lệ bao phủ BHYT đứng thứ hai trong toàn quốc với 90% dân số, vượt 9% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh giao, là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước về công tác BHYT học sinh, sinh viên với việc duy trì tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt trên 98% từ nhiều năm nay. Đặc biệt, Bắc Ninh là một trong những địa phương có nhiều đột phá trong việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT với những chính sách đầy tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Tỉnh, như hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho đối tượng cận nghèo tham gia BHYT; mua thẻ BHYT cho đối tượng người cao tuổi từ 65 đến dưới 80 tuổi và đảng viên dưới 75 tuổi được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng…

Là tỉnh vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, mấy năm gần đây, hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh của Bắc Ninh cũng được đầu tư, nâng cấp, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, bên cạnh việc bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT nói riêng, cũng đặt ra những khó khăn, thách thức với công tác giám định thanh toán BHYT và cân đối Quỹ. Với sự phối hợp trách nhiệm giữa BHXH tỉnh và ngành Y tế tỉnh trên tinh thần lấy việc bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT làm trung tâm, công tác khám, chữa bệnh BHYT được tổ chức tốt với trung bình hàng triệu lượt người đi khám, chữa bệnh mỗi năm, số chi lên tới trên 840 tỷ đồng (năm 2016). Quỹ BHYT được cân đối và sử dụng hiệu quả. Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến công tác giám định BHYT toàn quốc, BHXH tỉnh là một trong những đơn vị được Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam biểu dương về những nỗ lực trong công tác cân đối Quỹ khám, chữa bệnh BHYT và bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ.

Với những nỗ lực không ngừng BHXH tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện chính sách BHXH, BHYT góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, của đất nước và vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. BHXH tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2007), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2014), Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 2 Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của UBND tỉnh, nhiều Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và của UBND tỉnh tặng thưởng cho BHXH tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh và các cá nhân. Đặc biệt, trong các đợt thi đua chuyên đề do BHXH Việt Nam phát động, đơn vị luôn nhận được Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam với những thành tích xuất sắc.

Phát huy những thành tích đã đạt được, BHXH tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung thực hiện năm nhiệm vụ chủ yếu: Một là, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH của Đảng và Nhà nước trên địa bàn. Thứ hai, chủ động, tích cực trong công tác thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật. Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền giúp cho tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước về An sinh xã hội. Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý của ngành. Cuối cùng là củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy quản lý, nắm chắc chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

Hồng Thiết